Чакан Гранттар Программасы

Эскертүү, 24-февраль бизнес план берүүнүн акыркы күнү.

Чакан Гранттар Программасы

Чакан гранттар программасы жаңы баштаган ишканаларга жана чакан жана орто ишканаларг потенциалды жогорулатуу, ошондой эле алардын өз ишмердүүлүгүндө туруктуу өнүгүү демилгелерине каржылык колдоо көрсөтүү аркылуу жардам көрсөтүүгө багытталган. Алынган билимдердин негизинде ЧГПнын тандалган катышуучулары туризм, агротуризм, өнөр жай өндүрүшү (чакан өнөр жай, мисалы: тигүү цехтери, тамак-аш ж.б.), кызмат көрсөтүү чөйрөлөрүндө жаңы иш-чараларды баштоого же иштеп жаткандарын кеңейтүүгө финансылык колдоо алышат. Ош облусунун 4 шаарында, 7 районунда жана 88 айыл аймагында

Көбүрөөк билүү

ГЧП сандарда

1

Камтылган аймактардын саны

88

Камтылган шаарлардын жана айылдардын саны

685

Өтүнмөлөр берилди

313

Өтүнмөлөр иштетилди

Жанылыктар

Окуу материалдары

ГЧП Видеосу

Көп берилүүчү суроолор

Программа чакан жана орто бизнестин ишмердүүлүгүн туруктуу өнүктүрүү үчүн демилгелерине каржылык колдоо алууга мүмкүндүк берет. Бул бизнестин натыйжалуулугун жогорулатат жана учурдагы бизнесиңизди кеңейтүүгө же жаңысын баштоого мүмкүндүк берет.

Биринчиден, биринчи өтүнмө берилет - кызыгуу билдирүү. Андан соң 5 күндүк тренинг өтүп, андан кийин алган билимдерин текшерүү жүргүзүлөт. Керектүү жыйынтыкты көрсөткөн катышуучулар 60 күндүн ичинде экинчи акыркы арызын бере алышат. Келип түшкөн акыркы өтүнмөлөрдүн ичинен программанын катышуучулары конкурстук негизде тандалып алынат, алар гранттык колдоо алышат.

• Туризм жана арготуризм; • Өндүрүш; • Кызмат көрсөтүү; • Эл чарбасынын айыл чарбасынан башка тармактары

• Кыргыз Республикасынын жарандары • Арыз берген учурда Ош облусунда катталган жеке ишкерлер жана юридикалык жактар

Медициналык иштерден жана айыл чарбадан башка бардык нерсеге уруксат берилет. Бирок, эгерде сиз өстүрүү же өндүрүш менен эмес, айыл чарба продукциясын кайра иштетүү менен алектенсеңиз, анда бул кайра иштетүүгө тиешелүү жана сиздин долбоор каралышы мүмкүн. Эгерде сиздин ишиңиз айыл чарба продукциясын өстүрүү же өндүрүү менен байланыштуу болсо, анда бул иш Чакан гранттар программасы тарабынан каралбайт.