Долбоор жөнүндө

Чакан гранттар программасы жаңы баштаган ишканаларга жана чакан жана орто ишканаларг потенциалды жогорулатуу, ошондой эле алардын өз ишмердүүлүгүндө туруктуу өнүгүү демилгелерине каржылык колдоо көрсөтүү аркылуу жардам көрсөтүүгө багытталган. Алынган билимдердин негизинде ЧГПнын тандалган катышуучулары туризм, агротуризм, өнөр жай өндүрүшү (чакан өнөр жай, мисалы: тигүү цехтери, тамак-аш ж.б.), кызмат көрсөтүү чөйрөлөрүндө жаңы иш-чараларды баштоого же иштеп жаткандарын кеңейтүүгө финансылык колдоо алышат. Ош облусунун 4 шаарында, 7 районунда жана 88 айыл аймагында